תנאים והגבלות

קרא את התנאים וההגבלות (להלן “התנאים”, “התנאים וההגבלות”) לפני השימוש באתר https://www.bsg.co.il (להלן: “השירות”), המופעל על ידי Better Search Genie (” אנו “, או” שלנו “).
הגישה שלך לשירות ושימוש בו מותנית בקבלתך ובהתאמה לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הזוכים לשירות או משתמשים בו.
על ידי גישה לשירות או שימוש בו אתה מסכים לציית לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם כל חלק של התנאים אז אתה לא יכול לגשת לשירות.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת Better Search Genie.
ל- Better Search Genie אין שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הפרקטיקות של אתרי אינטרנט או שירותים כלשהם של צד שלישי. כמו כן, אתה מאשר ומסכים כי Better Search Genie לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נגרמו או נגרמו, לכאורה או קשורים, לשימוש או להסתמכות על תוכן, סחורות או שירותים אלה הזמינים ב- או באמצעות אתרי אינטרנט או שירותים כאלה. אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאתה מבקר.

השעייה משירות

אנו עשויים לסיים או להשעות את הגישה לשירות שלנו באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, אם אתה מפר את התנאים.
כל הוראות התנאים, ימשיכו להתקיים, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, כתב ויתור על אחריות, שיפוי ומגבלות של אחריות.

חוק מסדיר

תנאים אלה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל, מבלי להתחשב בהוראות סתירה.
הכישלון שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם כל תנאי מתנאים אלה מוחזק כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט, שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם בינינו בנוגע לשירותנו, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים שבינינו בקשר לשירות.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון הוא מהותי, ננסה להודיע ​​לפחות 30 יום לפני תחילתו של כל תנאי חדש. שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
אם תמשיך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, הפסק להשתמש בשירות.

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, צור איתנו קשר:

בן גוריון 18
גבעת שמואל, ישראל 5401783
info@bsg.co.il
עודכן לאחרונה: 08 באפריל, 2018

צרו איתנו קשר בכל עניין שיווקי